zondag 22 september 2019

Wat hebben we deze week geleerd?

Taal
Taalschat: In een zin aanduiden of de persoonsvorm in de verleden of tegenwoordig tijd staat en of het meervoud of enkelvoud is.
Creatief schrijven: Ons fantasieverhaal herschrijven op basis van feedback.
Begrijpend lezen

Spelling
Woorden met meerklanktekens: aai, ooi, eeuw, ieuw, oei

Wiskunde
Cijferen: vermenigvuldigen tot 1000, de staartdeling 
Getallenkennis: stambreuken
Getallenkennis: structuur van de getallen 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000

Wereldoriƫntatie
Thema: Geen tijd te verliezen

Afbeeldingsresultaat voor leren