zaterdag 28 september 2019

Uno op z'n Frans!

Deze week leerden we samen met het derde leerjaar Uno in het Frans spelen. We probeerden de kleuren en getallen telkens juist te benoemen. Dit was wel moeilijk. We zullen nog vaak een spelletje Uno moeten spelen. Maar dit vinden we niet zo erg :). 


We zeggen niet vaarwel juf Anne.... maar tot ziens!

Deze week organiseerden we een pensioenfeest voor juf Anne. Wij waren toch een beetje speciaal voor haar omdat we haar laatste klas waren. We vormden een erehaag en stonden haar op te wachten langs de weg. Op school kreeg ze het album waaraan de hele school heeft meegeholpen. We speelden een korte quiz met enkele weetjes en fijne herinneringen aan juf Anne. Zo at juf Anne altijd een Leo op school. Daarom werden we allemaal getrakteerd op een lekkere Leo en extra speeltijd. We zongen  daarna uit volle borst het lied 'Anne' van Clouseau. 

Tot snel juf Anne! Maar we zullen je toch wel missen...
zondag 22 september 2019

Wat hebben we deze week geleerd?

Taal
Taalschat: In een zin aanduiden of de persoonsvorm in de verleden of tegenwoordig tijd staat en of het meervoud of enkelvoud is.
Creatief schrijven: Ons fantasieverhaal herschrijven op basis van feedback.
Begrijpend lezen

Spelling
Woorden met meerklanktekens: aai, ooi, eeuw, ieuw, oei

Wiskunde
Cijferen: vermenigvuldigen tot 1000, de staartdeling 
Getallenkennis: stambreuken
Getallenkennis: structuur van de getallen 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1000

Wereldoriëntatie
Thema: Geen tijd te verliezen

Afbeeldingsresultaat voor leren

Strapdag

Vrijdag hebben we er op los gestrapt! We kwamen allemaal met iets op wieltjes naar school. Samen met het derde leerjaar hebben we een grote wieltjeswash gehouden. Alle wieltjes van de andere klassen en onze eigen groep kregen een stevige poetsbeurt. Vervolgens maakten we met onze wieltjes de speelplaats onveilig. Wat een fijne dag met de zon op onze snoet!

Stambreuken

Deze week stond er een stevige herhalingsles gepland rond stambreuken. Stambreuken zijn breuken met in de teller het getal 1. Hoe kunnen we ze ordenen van klein naar groot? Heel vreemd, maar hoe kleiner de noemer hoe groter de breuk. Hoe duiden we een stambreuk aan? We gingen aan de slag met touw, papier en kroonkurken.

juf StephanieMijn sportclub

Woensdag trokken we onze sportoutfit aan om onze sportclub te tonen. We starten de dag met een opwarming van meester Tom op de speelplaats. In de kring vertelden we elk om de beurt iets over onze sport. Het was fijn om te zien dat er zoveel gesport wordt in het 4de leerjaar!

juf Stephanie
zaterdag 14 september 2019

Gelukkige verjaardag Nand en Cibeau!


Wat hebben we deze week geleerd?

Wiskunde: 
Metend rekenen: schatten hoeveel m, dm of cm een bepaald voorwerp is.
Hoofdrekenen: herhaling +/- tot 1000 met de brug, x/: tot 1000 naar analogie met de tafels.
Getallenkennis: tellen met sprongen tot 1000, duizendtallen noteren in de positietabel, een duizendveld invullen, de getallenlijn aanvullen.
Meetkunde: ruimtelijke oriëntatie (vooraanzicht, zijaanzicht, linkeraanzicht, rechteraanzicht)

Taal:
Begrijpend lezen: vragen bij een tekst beantwoorden.
Luisteren en spreken: Luisteren naar een verhaal en vragen hierover beantwoorden.
Creatief schrijven: Een zelfverzonnen personage beschrijven. 
Taalschat: Het onderwerp en de persoonsvorm aanduiden in een zin. 

Godsdienst:
Gert Geweten

Wero:
Geen tijd te verliezen!

Afbeeldingsresultaat voor leren

Dansmoves in het vierde leerjaar!

Enkele meisjes en Wout toonden deze week een dansje aan de klas. Ze hadden dit zelf gemaakt tijdens de speeltijden. Er zaten enkele acrobatische bewegingen in. Knap!

thema wero 'Geen tijd te verliezen'

We gingen van start met ons eerste wero-thema, 'Geen tijd te verliezen'. We leerden wat een eeuw precies was en probeerden dit voor te stellen met lat en potlood. We maakten dus een eigen tijdslijn van de 20ste en 21ste eeuw. We plaatsen enkele gebeurtenissen uit onze omgeving, Egem-Pittem, op de tijdslijn.Vervolgens probeerden we een stamboom te maken van onze eigen familie. In de volgende les gingen we de geschiedenis van België bekijken door de 'oorlogsbril'. Hiervoor onderzochten we eerst de invloed van een oorlog op de samenleving. We zochten op in welke landen er momenteel een oorlog of een conflict is. Hiervoor gebruikten we de chromebooks, atlassen en kranten.

De talentenarchipel


We speelden en leerden al een viertal keren op de talenteneilanden.