zaterdag 25 september 2021

Veldloop Egem

 Dinsdag namen we deel aan de veldloop in Egem. We waren de jongsten maar we lieten ons niet kennen. Wat een teamwork in L4! Voor sfeer en enthousiasme zijn wij alvast de kampioen!
Muziekles 'Dierencarnaval'

 In het kader van ons nieuw thema 'Elke dag dierendag' werkten we rond 'Le carnaval des animaux', een bekend muziekstuk. Eerst probeerden we geconcentreerd te luisteren naar de muziek, we ontdekten welke dieren hierin voorkomen. Vervolgens probeerden we de muziek uit te schrijven met krijtlijnen. De kinderen mochten vervolgens dansen op de lijnen. Als eindopdracht bereiden we in groepjes een muziekstukje voor gebaseerd op één dier. Dit deden we door een grafische partituur te schrijven en muziekinstrumenten te zoeken die pasten bij het dier. We probeerden telkens van elkaar te raden over welk dier het ging. 

Thema wero: 'Elke dag dierendag'

 Deze week zijn we gestart met het thema 'Elke dag dierendag'. Wie hielden per groep een brainstorm over wanneer je een goed baasje bent. 


Daarna gingen we ook in discussie over enkele stellingen. We leerden onze mening verwoorden. We maakten een brainstorm met alle vragen waarop we een antwoord willen vinden. In een grote klaskring vertelden we ook over ons eigen huisdiertje aan de hand van een foto. 

Op het einde van de week gingen we aan de slag op de chromebooks en met informatieve teksten. We probeerden een identiteitskaart in te vullen over een bepaald huisdier.


vrijdag 17 september 2021

Lezen is top! (de bosversie)

 Deze week gingen we lezen in het bosje. ZALIG!


Week van de mobiliteit

 Deze week stond in thema van verkeer. Tijdens de lessen wero zijn we gestart met ons nieuwe werkboekje verkeer. Daarnaast hielden we ook tussendoortjes zoals fietsen in de lucht op een liedje. 


Dinsdag namen we onze wieltjes mee naar school en leefden we ons uit op de speelplaats. Op donderdag namen we deel aan 'Meester op de fiets': 

De kinderen leerden in een parcours hun evenwicht behouden, op tijd remmen en vertragen. We sloten vrijdag de week af met de strapdans op de speelplaats. 

Doorheen de week knutselden we ook een 'medaille' om op onze fluojas vast te pinnen. Hiervoor gebruikten we zelfs een onderdeeltje van een fiets!Een dikke duim voor alle 'strappers' en hun ouders! 

zaterdag 11 september 2021

Buitenles

 Als het te warm is in de klas, gaan we buiten werken! 

LIST-lezen : Lezen Is Top!

 Tijdens het eerste lesje lezen maakten de kinderen kennis met twee boekenbeesten. Ze puzzelden de boekenbeesten in elkaar en zochten passende covers.

We sloten af met een kwartiertje lezen buiten.