vrijdag 21 februari 2020

Carnavalsfeest

Tijdens het carnavalsfeest kregen we de opdracht om een kunstig optreden te geven. Dit kadert in ons jaarthema. Het vierde leerjaar nam de school mee naar Hollywood. We toonden aan de school hoe een film gemaakt wordt. Tijdens enkele bekende filmscènes zoals de Lion King en Star Wars toonden we wat er allemaal achter de scènes gebeurt. Geniet mee van onze mini show!

Groetjes van een juf die apetrots is op haar klas!

Swingpaleis


De laatste vrijdag voor de vakantie mocht alles een beetje losser zijn. Daarom besloten we om de vakantie in te zetten met een leuke quiz, namelijk het Swingpaleis. We probeerden verschillende liedjes te raden, te neuriën en uit te beelden. Er was ook een dancebattle en een stop-de-band-ronde. 
We hebben de vakantie dus swingend ingezet.woensdag 19 februari 2020

Thema De machine: mijn lichaam

Deze les leerden we van alles over EHBO. De kinderen beelden uit hoe het kan mislopen bij een ongeval. Er was zelfs sprake van nepbloed! Na deze lesjes krijgen ze de opdracht om de situatie opnieuw uit te beelden maar dan met de juiste handelingen. Ik ben alvast benieuwd!Move tegen pesten
Op bezoek in Europese landen

De leerlingen maakten in duo's een presentatie over enkele Europese landen. Ze gingen op zoek naar antwoorden op bepaalde onderzoeksvragen zoals een bekend persoon uit dit land, een bekend gerecht, een leuk weetje .... Met deze informatie maakten ze een presentatie. Dinsdag toonden de leerlingen hun presentatie aan groepjes kinderen uit het derde leerjaar. Achteraf volgde telkens een kleine quiz. Ik ben alvast trots op de juffen en meesters van het vierde leerjaar!