donderdag 6 februari 2020

Thema wereldoriëntatie: De machine 'Mijn lichaam'

Deze week herhaalden we het menselijk skelet en de benamingen van de beenderen aan de hand van een puzzel. Opnieuw kregen we elk een rol tijdens het samenwerken. De ene persoon verwoordt waar de puzzelstukken moeten komen, de andere voert uit.
We maakten ook de vergelijken met het skelet van dieren. We ontdekten dat we de dieren in verschillende groepen konden indelen.

We leerden ook hoe je moet zorg dragen voor je skelet. Dit beelden we uit in korte toneelstukjes.Uiteindelijk bestudeerden we in paren enkele rugoefeningen. Vervolgens demonstreerden we de oefeningen aan de hele groep.