zaterdag 29 mei 2021

L4: Wiskunde

 We leerden deze week wat een vierkante meter is. In de klas onderzochten we welke voorwerpen ongeveer een vierkante meter zijn. Dit deden we met een groot karton met deze oppervlakte. We belegden de oppervlakte van een vierkante meter met honderdveldjes. Zo ontdekten we dat er in één vierkante meter, 100 vierkante decimeter past. Op de speelplaats tekenden we ook vierkanten met deze oppervlakte.


Een leuke doe-les!