zondag 28 maart 2021

Buitenles: Aardappelen poten en bloembollen planten

Voor ons nieuw thema wero 'Meer groen: samen doen' hebben we aardappelen gepoot en bloembollen geplant. Dit was ook een lesje begrijpend lezen. De kinderen van L4 bestudeerden het stappenplan, vervolgens moesten de kinderen van L3 gericht luisteren om de stappen goed uit te voeren.