zondag 28 februari 2021

Thema wero: De machine, ons lichaam!

 Deze week is ons nieuw thema wereldoriënatie van start gegaan, namelijk 'De machine: ons lichaam'. De kinderen leerden de namen van de beenderen uit ons skelet, de namen von onze lichaamsdelen en de functies van ons skelet. De leerstof oefenden we in tijdens een aantal groepsopdrachten: 

1. De kinderen speelden Twister. Hierbij werden de lichaamsdelen correct benoemd. 

2. Ze puzzelden ons skelet in elkaar. Bij elk been legden ze een juist naamkaartje. 

3. De kinderen probeerden het skelet na te tekenen. 

4. De kinderen legden naamkaartjes met lichaamsdelen op de juiste plaats in ons lichaam. 

5. Om ter snelst het juiste lichaamsdeel aanwijzen.