zaterdag 30 januari 2021

Kranten in L4

 


Vrijdag sloten we kijker 4 af met nog een laatste opdracht rond kranten. De kinderen zochten in de krant een artikel. Vervolgens probeerden ze vier vragen te formuleren over het artikel. Zo maakten ze eigenlijk zelf een lesje begrijpend lezen voor elkaar.