zaterdag 12 december 2020

Wiskunde: Symmetrische figuren, gelijkvormigheid en spiegelen

 Via verschillende opdrachtjes oefenden we de begrippen symmetrie, gelijkvormigheid en spiegelen verder in.De vouwlijn zoeken bij verschillende vlakke figuren.


Afbeeldingen van dieren ongelijkvormig maken. 


Een memory met gelijkvormige figuren spelen. 


Een werkblad invullen rond spiegelen.