zondag 27 september 2020

Herhaling breuken

 Op een speelse manier herhaalden we het verdelen van een geheel in een aantal gelijke delen en vervolgens het gevraagde deel aan te duiden.