zaterdag 9 november 2019

Wat hebben we deze week geleerd?

Wiskunde
NIEUW
Metend rekenen: de seconde en de millimeter
Getallenkennis: tot 100 000

Herhaling
Meetkunde: loodrechte stand en evenwijdige zijden

Herhalingsles

Spelling
Herhaling: het alfabet
Nieuw: afspraken bij het schrijven van hoofdletters

Taal
Luisteren naar een informatieve tekst over de IJsvogel.

Wereldoriëntatie
Thema België: 'Ons land' en 'Onze provincie'

Godsdienst
Thema 'Levensadem'

Afbeeldingsresultaat voor leren