vrijdag 17 september 2021

Lezen is top! (de bosversie)

 Deze week gingen we lezen in het bosje. ZALIG!


Week van de mobiliteit

 Deze week stond in thema van verkeer. Tijdens de lessen wero zijn we gestart met ons nieuwe werkboekje verkeer. Daarnaast hielden we ook tussendoortjes zoals fietsen in de lucht op een liedje. 


Dinsdag namen we onze wieltjes mee naar school en leefden we ons uit op de speelplaats. Op donderdag namen we deel aan 'Meester op de fiets': 

De kinderen leerden in een parcours hun evenwicht behouden, op tijd remmen en vertragen. We sloten vrijdag de week af met de strapdans op de speelplaats. 

Doorheen de week knutselden we ook een 'medaille' om op onze fluojas vast te pinnen. Hiervoor gebruikten we zelfs een onderdeeltje van een fiets!Een dikke duim voor alle 'strappers' en hun ouders! 

zaterdag 11 september 2021

Buitenles

 Als het te warm is in de klas, gaan we buiten werken! 

LIST-lezen : Lezen Is Top!

 Tijdens het eerste lesje lezen maakten de kinderen kennis met twee boekenbeesten. Ze puzzelden de boekenbeesten in elkaar en zochten passende covers.

We sloten af met een kwartiertje lezen buiten.


Wereldoriëntatie: 'Een beestige start!'

 Tijdens ons eerste thema maakten we in groepjes klasafspraken. In elk groepje moesten de taken goed verdeeld worden. De kinderen waren hiervoor zelf verantwoordelijk. De klasafspraken vormen samen de spreuk 'Een beestige start'. Elke klasafspraak is ook voorzien van een pictogram.
Wereldoriëntatie L3: Mijn levenslijn

 In het derde leerjaar brachten we foto's mee van onszelf als baby, peuter, kleuter en lager schoolkind. De kinderen maakten groepjes en uiteindelijk werden de foto's geplaatst op de levenslijn bij het juiste jaartal.

lessen wereldoriëntatie

 We leerden in de eerste lessen wero over de zomer. We maakten kennis met enkele 'zomerse feesten' via een memoryspel.